messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ