messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow งานการเจ้าหน้าที่2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 มิถุนายน 2564
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 253
23 มิถุนายน 2564
คำสั่ง เรื่องการให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 255
23 มิถุนายน 2564
คำสั่ง เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสร้งก่อ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 238
23 มิถุนายน 2564
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 209
23 มิถุนายน 2564
คำสั่ง เรื่องข้าราชการให้รักษาราชการแทนภายในกองการศึกษา poll โดย : adminเปิดอ่าน : 260
23 มิถุนายน 2564
คำสั่ง เรื่องการให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 253
23 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 210
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ