messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวกันสินบน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองสาธารณสุขฯ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองคลัง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 64
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 129
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานพัฒนารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 141
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 138
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง เทศบ่าลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 169
find_in_page การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 182
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ