messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปฤพติมิชอบ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 43
find_in_page รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสร้างก่อไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 65
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสร้างก่อไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 10
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 75
find_in_page รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 129
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 273
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ