messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 131
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 123
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 116
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)พ.ศ.256 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 137
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 124
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ