messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 49
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 60
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 67
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 99
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 88
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 177
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 123
แนบท้ายแบบประเมินสายวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 115
แนบท้ายแบบประเมินสายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 112
แนบท้ายแบบประเมินข้าราชการบรรจุใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 126
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ