เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box กองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นางบัวพา บัวระภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นางบัวพา บัวระภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน

โทร : 042-131012 ต่อ 5825
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โทร : 042-131012 ต่อ 5825
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82