messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 กด 9
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
โทร : 042-131012 กด 9
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 กด 9

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ