info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 112
เดือนนี้ 3,265
เดือนที่แล้ว 4,410
ทั้งหมด 23,758

account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
พยากรณ์อากาศ