เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 170