เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box สำนักปลัด
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.ประทุมพร จันทา)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.ประทุมพร จันทา)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จันทรังษี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จันทรังษี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 160