info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 102
เดือนนี้ 3,255
เดือนที่แล้ว 4,400
ทั้งหมด 23,748

account_box สำนักปลัด
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.ดิศรินทร์ บูรมาตย์)
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.ดิศรินทร์ บูรมาตย์)
นักจัดการงานทั่วไป
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จำปามูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จำปามูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
พยากรณ์อากาศ