เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box ฝ่ายบริหาร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมาน ศรีพลลา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมาน ศรีพลลา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปฏิพัทธ์ พรมไตรย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปฏิพัทธ์ พรมไตรย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิชิต พิมมะโส)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิชิต พิมมะโส)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายจำเริญ ศรีบุดดา)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายจำเริญ ศรีบุดดา)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125