info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 40
เดือนนี้ 3,193
เดือนที่แล้ว 4,338
ทั้งหมด 23,686

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
พยากรณ์อากาศ