เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 กด 5
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 กด 5
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 กด 5
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 กด 8
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 กด 9
นางศรัณยา นะราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 042-131012 กด 6


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ