messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันอนันทมหิดล เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีและนอบน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญของชาติไทย ...[12 มิถุนายน 2567]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 21พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ (ชั้น2)[21 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสร้างก่อ[15 พฤษภาคม 2567]
โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นประเพณี บุญเบิกบ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลปู่หลักบ้าน หมู่ที่10 ตำบล สร้างก่อ อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี[8 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี[26 เมษายน 2567]
วันที่ 24 เมษายน วันเทศบาลีประจำปี พ.ศ.2567[24 เมษายน 2567]
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2567 เทศบาลตําบลสร้างก่อ[14 เมษายน 2567]
โครงการจัดงานกีฬาเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ[12 เมษายน 2567]
โครงการป้องกันตั้งด่านและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 [11 เมษายน 2567]
พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2567[10 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 - 10 (ทั้งหมด 223 รายการ)

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ