เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2565 [28 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่24 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลสร้างก่อ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบางทางสังคม เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี [24 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านนายอำเภอกุดจับ พร้อมคณะ ได้ออกติดตามเยี่ยมประเมิน สถานที่ที่จะใช้เป็น CI ณ ศพด.เทศบาลตำบลส้างก่อ (ศูนย์ฯเก่า) ณ วัดวิสุทธาวาส ในการนี้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ และ คณะ พร้อมทีม รพ.สต.บ้านบ่อทอง ได้นำเยี่ยมชมอาคาร สถานที่... [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่30 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสร้างก่อทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 [30 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ นายสมาน ศรีพลลา รองนายกเทศมนตรี ฯ นายปฏิพัทธ์ พรมไตรย์ รองนายกเทศมนตรี ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสร้างก่อ ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่... [29 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลสร้างก่อ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ (ชั้น2) [28 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างก่อพร้อมข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสร้างก่อร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตั้งด่านเพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 - 2565 [23 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่21 ธันวาคม 2564 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่(โครงการพนาพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่) และเพื่อป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง ณ... [21 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาชุมชนบ้านสร้างก่อเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชาวบ้าน ณ วัดวิสุทธาวาส [15 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสร้างก่อ โดยมีนายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ... [14 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84