เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างก่อ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสร้างก่อ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสร้างก่อ) [22 มิถุนายน 2565]
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสร้างก่อมอบหมายให้นายไพโรจน์ คำกันหา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมกับ... [7 มิถุนายน 2565]
เนื่องด้วยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางศูนย์ขอปิดศูนย์เด็กเล็กระหว่าง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 และจะเปิดอีกที วันที่ 13... [6 มิถุนายน 2565]
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสร้างก่อมอบหมายให้นายไพโรจน์ คำกันหา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมกับ... [6 มิถุนายน 2565]
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมิลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลสร้างก่อ [2 มิถุนายน 2565]
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสร้างก่อมอบหมายให้นายไพโรจน์ คำกันหา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมกับ... [2 มิถุนายน 2565]
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยลูกจ้างเทศบาลตำบลสร้างก่อ ลอกรางระบายน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ถนนรอบนคร ระหว่างสี่แยกบ้านแม่ขันทองถึงหน้าบ้าน พ่ออุ่น รินทา หมู่1. [1 มิถุนายน 2565]
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ มอบหมายให้ ฝ่ายงานป้องกันจัดชุด อปพร. ตำรวจอาสาชุมชนสร้างก่อ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านสร้างก่อ [1 มิถุนายน 2565]
วันที่ 31 พฤศจิกาจน 2565 นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ มอบทุนและวัสดุให้แก่ตำรวจอาสาชุมชนสร้างก่อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านสร้างก่อ [31 พฤษภาคม 2565]
โครงการอบรมป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลสร้างก่อ [31 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 111 รายการ)