เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมมาเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน ‘อุภินนมัตถจรกถา’ เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดวิสุทธาวาส [1 ธันวาคม 2565]
เทศบางตำบลสร้างก่อ ขอทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 [1 ธันวาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 วันที่29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ (ชั้น2) [29 พฤศจิกายน 2565] [29 พฤศจิกายน 2565]
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สวนน้ำพฤกษา เทศบาลตำบลสร้างก่อ [8 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ณ บริเวณหน้าสวนน้ำพฤกษา เทศบาลตำบลสร้างก่อ [21 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี [12 ตุลาคม 2565]
โครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสร้างก่อ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลสร้างก่อ [10 ตุลาคม 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลสร้างก่อ [16 กันยายน 2565]
พิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน-อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาดพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดวิสุทธาวาส [10 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีในชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำเค้กกล้วยน้ำว้า และขนมใส่ไส้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลสร้างก่อ [25 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 140 รายการ)