เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลสร้างก่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลสร้างก่อ ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี [20 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ มอบหมายให้นายถนัด งามสนิท ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อ... [30 มกราคม 2567]
โครงการเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอกุดจับ [25 มกราคม 2567]
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 10 ประเด็น [3 มกราคม 2567]
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้" [3 มกราคม 2567]
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยมี นายประพิศ พิมมะโส นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อ... [1 มกราคม 2567]
โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชฉักุศลเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบตมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดิน [5 ธันวาคม 2566]
โครงการปรับภูมิททัศน์รอบหนองฝายน้อย ในเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อ [25 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 199 รายการ)


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ