เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลสร้างก่อ ออกให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนในบ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างก่อ และ ประชากรในบ้านบ่อทอง ม.10 ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อทอง ม.10 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
ผู้โพส : admin