ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับท

ชื่อไฟล์ : q9Aj7CkWed10350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้