ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื

ชื่อไฟล์ : F4oy3jiWed10419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้