ชื่อเรื่อง : ประกาศ กจ. ก.ท. ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ.

ชื่อไฟล์ : I6gkWvhWed14620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้