ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560

ชื่อไฟล์ : HibwcrlWed20114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้