ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ชื่อไฟล์ : lripdxTFri91546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้