แบบคำร้อง ขอรับบริการถังขยะ
สังกัด เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง คู่มือการใช้งานระบบ E-services
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์


แผนที่ตั้งหรือภาพถ่ายสถานที่ ที่ต้องการรับบริการ (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ใส่ code: