ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งประตู บานเลื่อนกระจกโครงอะลูมิเนียม รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.29/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง