ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง