ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 9502 อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง