ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์รถน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-2424 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง