เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.และถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนใฝ่พัฒนา หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร่้างของเทศบาลตำบลสร้ เลขที่ 9/2564 โดยวิธีเฉพาะเ grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.39-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างก่อ โดยวิธีคัดเลือก grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file เอกสารข้อกำหนด และเงื่องไขในการยื่นข้อเสนอขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143