เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box ฝ่ายสภา
(นายสมศักดิ์ คำมี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมศักดิ์ คำมี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุดตา สีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุดตา สีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสวรรค์ คำม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสวรรค์ คำม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิรัตน์ พรรณา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิรัตน์ พรรณา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประยูร สนุเสริม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประยูร สนุเสริม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปรีชา น้อยน้ำคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปรีชา น้อยน้ำคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมพงษ์ สมสกีสิทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมพงษ์ สมสกีสิทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุทิน นาอุดม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุทิน นาอุดม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายทศพร ขุนชาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายทศพร ขุนชาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
นายสมาน ดวงสาพล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
นายสมาน ดวงสาพล
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายอนันต์ เนียมปัชชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายอนันต์ เนียมปัชชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นางพัชรีย์ พลชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นางพัชรีย์ พลชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133