messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันอนันทมหิดล เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีและนอบน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญของชาติไทย ...[12 มิถุนายน 2567]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 21พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ (ชั้น2)[21 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสร้างก่อ[15 พฤษภาคม 2567]
โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นประเพณี บุญเบิกบ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลปู่หลักบ้าน หมู่ที่10 ตำบล สร้างก่อ อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี[8 พฤษภาคม 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ

สถิติ sitemap
วันนี้ 71
เดือนนี้1,877
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,038
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ