เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 042-131012 กด 7
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 042-131012 กด 7
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042-131012 กด 7
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-131012 กด 7


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ