info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 86
เดือนนี้ 3,239
เดือนที่แล้ว 4,384
ทั้งหมด 23,732

account_box กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางประทุมพร จันทา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางประทุมพร จันทา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
พยากรณ์อากาศ