info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 73
เดือนนี้ 3,226
เดือนที่แล้ว 4,371
ทั้งหมด 23,719

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ของเทศบาตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ประกาศรับหลักประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนาและกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file แจ้งให้มารับเงินหลักประกันสัญญาคืน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
พยากรณ์อากาศ