เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายสายันต์ ครุฑแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5824


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ