เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box กองช่าง
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายสายันต์ ครุฑแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายสายันต์ ครุฑแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส

โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายอัครเดช ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายอัครเดช ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 042-131012 ต่อ 5824
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126