เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.และถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.39-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างก่อ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนใฝ่พัฒนา หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร่้างของเทศบาลตำบลสร้ เลขที่ 9/2564 โดยวิธีเฉพาะเ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file เอกสารข้อกำหนด และเงื่องไขในการยื่นข้อเสนอขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชาภิบาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าติดตั้งเช่าบริการโทรคมนาคมอินเตอร์เน็ต CCTV โดยวิธีเฉาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสร้างก่อ-โคกสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตู บานเลื่อนกระจกโครงอะลูมิเนียม รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.29/2564 โดยวิธีเฉพา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.39/2564 โดยวิธีเฉพา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มเทศบาลตำบลสร้างก่อ รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.40/2564 โดยวิธีเฉพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและลานคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชายหาดรายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.37/2564 โดยวิธีเฉพาะเจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.40/2564 โดย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105