เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า แบบมีหลังคาคลุม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสุขสำราญ หมู่ที่ 9 (ช่วงระหว่างถนนสร้างก่อ-ผัง 4 ถึงถนนประชาภิบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ รายละเลียดตามแบบก่อสร้างองเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.37/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) การซึ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) การซึ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบหนองฝายน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 100 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีนคร หมู่ที่13 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ระหว่าง 1 เมษายน-25กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างก่อ-ดอนตาล ซอย 1 หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7